BIC® FICKTÄNDARE

BIC® lanserade sin första tändare 1973 och sedan dess har tändarnas kvalitet och säkerhet varit vår högsta prioritet. 

Eftersom din säkerhet är viktig för oss, tillverkas BIC®-tändare enligt stränga säkerhets- och kvalitetsnormer. Därför kan du lita på att alla tändare från BIC® är effektiva, praktiska och säkra. Som vår berömda tändare BIC® Maxi, som ger upp till 3 000 tändningar.

Det finns en BIC®-tändare för alla tillfällen!

IKONISK

ANVÄNDARVÄNLIG

SÄKER

VÅRA PRODUKTER

BIC® MAXI

* En tändare med barnsäkerhetsspärr är aldrig helt barnsäker. Det är en tändare som minst 85 % av barn yngre än 51 månader inte kan använda. Det betyder alltså att upp till 15 % av barnen kanske ändå kan lyckas använda en sådan tändare. Därför måste du som vuxen alltid se till att små barn inte kan få tag i tändare, även om de är betecknade som barnsäkra. Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats: https://commission.europa.eu/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/standards-and-risks-specific-products_sv ​ ​

BIC® MINI

VÅRT STANDARDSORTIMENT

VÅRT PASTELLSORTIMENT

BIC® SLIM

BIC® ELECTRONIC

* I juli 2017 skärptes kraven på barnsäkerhet för tändare (SS-EN 13869) ytterligare för tryckknappständare och ett nytt mått på mekanisk kraft infördes. Numera ska det krävas en kraft på minst 42 Newton för att tända lågan under hela tändarens livstid. Kravet gäller för alla piezo-tändare med rak linjär förskjutning av tändknappen.

VÅRA FICKTÄNDARE MED DEKOR

Lys upp livet med en klassisk BIC® tändare med dekor i oändligt många teman och designer!

VÅRA FICKTÄNDARE MED DEKOR

VÅRA BIC® ECOLUTIONS™ FICKTÄNDARE

Den ikoniska tändaren BIC® Maxi, nu med en helt ny design som minskar dess totala koldioxidavtryck.

VÅRA BIC® ECOLUTIONS™ FICKTÄNDARE