BIC® FICKTÄNDARE

Sedan BIC® presenterade sin första tändare 1973, har tändarnas kvalitet och säkerhet haft högsta prioritet. Med konsumentens säkerhet ständigt för ögonen, tillverkas BIC® tändare enligt de strängaste säkerhets- och kvalitetsnormerna. Så att du kan vara säker på att varje BIC® tändare är effektiv, praktisk och säker. Som vår berömda tändare Maxi, som ger upp till 3 000 tändningar, är BIC® tändare perfekta för alla tillfällen och festliga tillfällen! 

IKONISK

ANVÄNDARVÄNLIG

SÄKER

VÅRA PRODUKTER

BIC® MAXI

* En tändare med barnsäkerhetsspärr är aldrig helt barnsäker. Det är en tändare som minst 85 % av barnen under 51 månaders ålder inte kan använda. Det betyder att upp till 15 % av barnen ändå kanske kan använda en sådan tändare. Vuxna ska därför alltid se till att små barn inte kan få tag i tändare, även om de är barnsäkra. ​
Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats: https://commission.europa.eu/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/standards-and-risks-specific-products_sv ​

BIC® MINI

VÅRT STANDARDSORTIMENT

VÅRT PASTELLSORTIMENT

BIC® SLIM

BIC® ELECTRONIC

* I juli 2017 skärptes kraven på barnsäkerhet för tändare (SS-EN 13869) ytterligare för tryckknappständare och ett nytt mått på mekanisk kraft infördes. Numera krävs att en kraft på minst 42 Newton ska krävas för att tända under hela tändarens livstid. Kravet gäller för alla piezo-tändare med rak linjär förskjutning av tändknappen.

VÅRA FICKTÄNDARE MED DEKOR

Lys upp livet med en klassisk BIC® tändare med dekor i oändligt många teman och designer!

VÅRA FICKTÄNDARE MED DEKOR

VÅRA BIC® ECOLUTIONS™ FICKTÄNDARE

Den ikoniska tändaren BIC® Maxi, med helt ny design för att minska dess samlade CO2-påverkan.

VÅRA BIC® ECOLUTIONS™ FICKTÄNDARE