BIC® ECOLUTIONS™ FICKTÄNDARE

För att minska dess totala miljöpåverkan har den ikoniska tändaren BIC® Maxi fått en helt ny konstruktion som är baserad på de senaste rönen om hållbar utveckling av tändare.

Tändaren BIC® Ecolutions™ bygger på vetenskapliga och forskningsbaserade hållbarhetslösningar som inte påverkar produktens prestanda, kvalitet eller säkerhet.

HÅLLBAR

ANVÄNDARVÄNLIG

SÄKER

(1) Enligt massbalansprincipen, certifierad av ISCC - International Sustainability & Carbon Certification. Bio-allokering innebär att en mängd råmaterial från naturkällor allokeras till den färdiga produkten, enligt massbalansprincipen. För att framställa bio-allokerad POM använder BIC:s leverantörer ett produktionssystem i vilket råmaterial från biomassa blandas med fossilt råmaterial. Efter blandning kan materialen inte längre särskiljas. Enligt massbalansprincipen kan den volym bio-allokerad POM som BIC köper in allokeras till en färdig produkt (genom ett dokumenterat system, certifierat av ett fristående organ, ISCC), och det kan styrkas att samma volym har framställts av materialleverantören. Allokeringssystemet säkerställer en avsevärd minskning av koldioxidavtrycket.
(2) Tack vare en demonteringsmaskin som har tagits fram av BIC-experter.
* Lägre än våra vanliga plastbrickor​.
** Polypropen​​

 

BIC® ECOLUTIONS™ FICKTÄNDARE

Vill du veta mer om tändaren BIC® Ecolutions™? Gå till webbplatsen ecolutionslighter.bic.com 
ELLER
Klicka på knappen "Lär dig mer" nedan

VÅRA BIC® FICKTÄNDARE

VÅRA BIC® FICKTÄNDARE

VÅR TÄNDARE MED DEKOR

Lys upp livet med en klassisk BIC®-tändare med dekor – de finns med oändligt många teman och designer!

VÅR TÄNDARE MED DEKOR