BIC® ET ZICH IN VOOR KWALITEIT & VEILIGHEID

Scrol naar beneden voor meer informatie

 

#1 KWALITEIT EN VEILIGHEID       #2 ONZE ENGAGEMENTEN

#1 KWALITEIT EN VEILIGHEID

WAT IS ISO 9994?

ISO 9994 is een internationale standaard die de vereisten voor aanstekers vastlegt om een redelijke mate van veiligheid te garanderen bij normaal gebruik of redelijkerwijze voorspelbaar verkeerd gebruik.

Aanstekers zijn toestellen die een vlam produceren. De veiligheidsvoorschriften die in de internationale standaard zijn opgenomen, strekken er dan ook toe om mogelijke risico's tijdens het gebruik te beperken.

Voor aanstekers die niet aan ISO 9994 voldoen, wordt ervan uitgegaan dat ze onveilig zijn. Bijgevolg vormen ze een risico voor gebruikers.

Alle aanstekers van BIC® voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van ISO 9994 of doen nog beter.

HOOGWAARDIGE FABRICAGE

Gebruikers stellen hun aanstekers bloot aan allerlei situaties en temperatuurschommelingen. Aanstekers van slechte kwaliteit zullen in zulke omstandigheden om meerdere redenen niet goed werken.

Daarom legt BIC® de lat voor zijn aanstekers hoger, zodat ze bestand zijn tegen zwaardere omstandigheden dan de standaardvereisten voorschrijven.

 

THE KEY REQUIREMENTS OF THE ISO 9994

VLAMDOOFTIJD

Als een gebruiker zijn vinger van de aansteker haalt, mag er 2 seconden later geen open vlam meer te zien zijn. Elke vlam die onder de kap of het windscherm doorbrandt, moet binnen nog eens 2 seconden volledig doven.

* Alle aanstekers van BIC® doven na minder dan een halve seconde

VLAMHOOGTE

De vlamhoogte van regelbare vlammen mag niet boven de 120 mm uitkomen, die van niet-regelbare vlammen niet boven de 50 mm.

* BIC® aanstekers produceren een constante vlam die ruimschoots voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

SPUTTEREN EN KNETTEREN

De aansteker moet een stabiele vlam produceren die niet sputtert of knettert.

* BIC® aanstekers produceren een constante vlam die niet sputtert of knettert.

OPFLAKKEREN

De vlamhoogte mag maximaal 50 mm afwijken van de stabiele vlamtoestand.

Met andere woorden: de vlam mag niet onverwacht opflakkeren.

* BIC® aanstekers produceren een niet-regelbare vlam die niet opflakkert.

VALTEST

Elke aansteker zou drie keer van 1,5 meter hoog moeten kunnen vallen zonder dat het brandstofreservoir stuk gaat, zonder dat de brandstof spontaan ontbrandt en blijft branden, en zonder dat er meer dan 15 milligram gas per minuut uit het reservoir ontsnapt.

* Alle BIC® aanstekers voldoen aan deze eisen

VOLUMETRISCHE VERPLAATSING

Het vloeibare deel van de brandstof mag niet meer dan 85% van de inhoud van het brandstofreservoir in beslag nemen, onder andere zodat de brandstof bij warmer weer een beetje kan uitzetten.

* Het automatische fabricageproces van BIC® garandeert dat de brandstof niet meer dan 85% van het volume van het reservoir inneemt.

LANGDURIGE BRANDBESTENDIGHEID

Als een aansteker rechtop gehouden wordt en twee minuten of langer brandt, mag de vlamhoogte maximaal 50 mm bedragen. Daarbij mogen geen problemen ontstaan zoals brandende onderdelen of een klep die afbreekt of loskomt.

* Alle BIC® aanstekers voldoen aan deze vereisten.

HITTEBESTENDIGHEID

Elke aansteker zou 4 uur lang een temperatuur van 65 °C aan moeten kunnen zonder dat er meer dan 15 milligram gas per minuut ontsnapt.

* Alle BIC® aanstekers voldoen aan deze vereisten.

WAT ZIT ER IN EEN BIC® AANSTEKER?

BIC® ZET ZICH IN VOOR VEILIGE AANSTEKERS

Sinds BIC® in 1973 zijn eerste aansteker op de markt bracht, zet het bedrijf zich onvermoeibaar in om kwaliteitsvolle en veilige aanstekers op de markt te brengen.

De eerste BIC® aansteker kwam meer dan 45 jaar geleden op de markt. Sindsdien zet BIC® zich onvermoeibaar in voor kwaliteitsvolle en veilige aanstekers.

Een aansteker is eigenlijk een reservoir vol gas dat onder druk staat en wordt aangestoken. Als aanstekers niet op de juiste manier worden ontworpen en geproduceerd, vormen ze een reëel gevaar voor iedereen.
Desondanks voldoet meer dan 2/3 van de aanstekermodellen niet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.
De ene aansteker is de andere niet. Het is belangrijk dat u goed beseft wat een aansteker veilig of onveilig maakt.
Daarom krijgt uw veiligheid bij BIC® voorrang boven alles. Dat is altijd zo geweest en zal ook zo blijven.

BIC Aanstekers Productie
Kwaliteit en veiligheid van BIC

#2 - ONZE ENGAGEMENTEN

Bij BIC® krijgt uw veiligheid voorrang boven alles. Dat is altijd zo geweest en zal ook zo blijven.

ENGAGEMENT 1

Alle BIC® aanstekers voldoen aan de Europese standaard ISO 9994 of doen nog beter.

ENGAGEMENT 2

Elke BIC® aansteker ondergaat meer dan 50 kwaliteitscontroles.

 

ENGAGEMENT 3

BIC® staat garant voor een geïntegreerd productieproces in zijn Europese fabrieken.

 

ENGAGEMENT 4

BIC® stelt veiligheid altijd centraal tijdens onderzoek en ontwikkeling.

ENGAGEMENT 5

Fabriekspersoneel van BIC® besteedt een kwart van zijn tijd aan kwaliteitscontroles.

ENGAGEMENT 6

BIC® is een actief lid van verenigingen die zich inzetten voor veilige aanstekers.

ENGAGEMENT 7

BIC® zet zich al meer dan 30 jaar in voor duurzame langetermijnveiligheidsprogramma's.