ZAANGAŻOWANIE BIC® W JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej

 

#1 JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO                  #2 NASZE ZOBOWIĄZANIA

#1 JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

CZYM JEST NORMA ISO 9994 ?


Jest to międzynarodowa norma ustanawiająca wymagania dla zapalniczek w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przy normalnym użytkowaniu lub możliwym do przewidzenia niewłaściwym użytkowaniu zapalniczek przez użytkowników.

Ponieważ zapalniczki są urządzeniami wytwarzającymi płomień, specyfikacje bezpieczeństwa zawarte w tej normie międzynarodowej mają na celu zmniejszenie potencjalnych zagrożeń dla użytkowników.

Zapalniczki, które nie spełniają normy bezpieczeństwa ISO 9994, są uważane za niebezpieczne i jako takie stanowią zagrożenie dla użytkowników.

Wszystkie zapalniczki BIC® spełniają lub przewyższają wymagania normy bezpieczeństwa ISO 9994.

PRODUKCJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Konsumenci narażają swoje zapalniczki na różne sytuacje i skrajne temperatury. W takich warunkach zapalniczki niskiej jakości ulegają wielu awariom.

Dlatego firma BIC® produkuje swoje zapalniczki zgodnie z wyższymi standardami, aby mogły wytrzymać trudniejsze warunki niż te, które przewiduje norma.

 

KLUCZOWE WYMAGANIA NORMY ISO 9994

CZAS WYGASZANIA PŁOMIENIA

Po zdjęciu przez użytkownika palca z zapalniczki w ciągu 2 sekund nie powinien pojawić się żaden  odsłonięty płomień. Z kolei płomień, który mógłby się utrzymywać pod osłoną, powinien całkowicie zgasnąć w ciągu kolejnych 2 sekund.

*Wszystkie zapalniczki BIC® gasną w czasie krótszym niż pół sekundy.

WYSOKOŚĆ PŁOMIENIA

Wysokość płomienia nie powinna przekraczać 120 mm dla płomienia regulowanego i < 50 mm dla płomienia nieregulowanego.

* Zapalniczki BIC® mają stały płomień, który mieści się w normach bezpieczeństwa.

ISKRZENIE I PRZERYWANIE

Zapalniczka powinna zapewniać stabilność płomienia, bez iskrzenia i przerywania.

* Konstrukcja zapalniczki BIC® ze stałym płomieniem nie powoduje iskrzenia i przerywania.

GWAŁTOWNE ZWIĘKSZENIE PŁOMIENIA

Zmiany wysokości płomienia w stosunku do stanu ustalonego nie powinny być większe niż 50 mm.

 Innymi słowy, płomień nie powinien niespodziewanie się zwiększać.

* Konstrukcja zapalniczki BIC® ze stałym płomieniem sprawia, że nie pojawia się gwałtowne zwiększenie płomienia.

TEST UPADKU

Każda zapalniczka powinna wytrzymać trzy oddzielne upadki z wysokości 1,5 metra bez fragmentacji zbiornika paliwa, trwałego samozapłonu lub ulatniania się gazu (wycieku) przekraczającego 15 miligramów na minutę.

* Wszystkie zapalniczki BIC® spełniają te wymagania.

OBJĘTOŚCIOWE WYPIERANIE

Ilość paliwa nie powinna przekraczać 85% pojemności zbiornika paliwa, aby umożliwić pewną ekspansję wewnątrz korpusu zapalniczki w gorących warunkach pogodowych (jako jeden z przykładów).

* Zautomatyzowany proces produkcji w firmie BIC® zapewnia, że paliwo nie przekracza 85% pojemności zbiornika paliwa.

ODPORNOŚĆ NA CIĄGŁE PALENIE

Jeżeli zapalniczka jest zapalona przez dwie minuty lub dłużej, największa wysokość płomienia powinna wynosić 50 mm, jeżeli jest trzymana pionowo, bez żadnych problemów związanych ze spalaniem elementów lub pękaniem/rozpadaniem się zaworu.

* Wszystkie zapalniczki BIC® spełniają te wymagania.

ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ

Każda zapalniczka powinna wytrzymać temperaturę 65°C przez 4 godziny bez ulatniania się gazu (wycieku) przekraczającego 15 miligramów na minutę.

* Wszystkie zapalniczki BIC® spełniają te wymagania.

CO WCHODZI W SKŁAD ZAPALNICZKI BIC®?

BIC® DBA O BEZPIECZEŃSTWO ZAPALNICZEK

Od wprowadzenia pierwszej zapalniczki w 1973 roku firma BIC® nieustannie dba o jakość i bezpieczeństwo swoich zapalniczek.

Od momentu wprowadzenia pierwszej zapalniczki ponad 45 lat temu, firma BIC® nieustannie dba o jakość i bezpieczeństwo swoich zapalniczek. 

Zapalniczka to w zasadzie gaz pod ciśnieniem w zbiorniku, który jest zapalany przez płomień. Jeśli nie jest odpowiednio zaprojektowana i wprodukowana, może stanowić realne zagrożenie dla każdego. Jednak ponad 2/3 modeli zapalniczek nie spełnia europejskich standardów bezpieczeństwa. Nie wszystkie zapalniczki są jednakowe i ważne jest, aby wiedzieć, co czyni je bezpiecznymi. Dlatego dla BIC® Twoje bezpieczeństwo zawsze było i będzie najwyższym priorytetem.

BIC Lighters Manufacturing
BIC Quality and Safety

#2 - NASZE ZOBOWIĄZANIA

Dla BIC® Twoje bezpieczeństwo zawsze było i będzie najwyższym priorytetem.

ZOBOWIĄZANIE 1

Wszystkie zapalniczki BIC® spełniają lub przekraczają europejskie normy bezpieczeństwa ISO 9994.Wszystkie zapalniczki BIC® spełniają lub przewyższają europejskie normy bezpieczeństwa ISO 9994.

ZOBOWIĄZANIE 2

Każda zapalniczka BIC® przechodzi ponad 50 kontroli jakości.

 

ZOBOWIĄZANIE 3

BIC® gwarantuje zintegrowany proces produkcji w swoich europejskich fabrykach

 

ZOBOWIĄZANIE 4

BIC® stawia bezpieczeństwo w centrum ciągłych badań i rozwoju

ZOBOWIĄZANIE 5

Pracownicy BIC® w fabrykach poświęcają 25% swojego czasu na kontrole jakości

ZOBOWIĄZANIE 6

BIC® jest aktywnym członkiem stowarzyszeń na rzecz bezpieczeństwa zapalniczek

ZOBOWIĄZANIE 7

Firma BIC® od ponad 30 lat angażuje się w zrównoważone, długoterminowe programy bezpieczeństwa